20 Şub 2011

Amerikan Bayraklı tekne almak.....

Tekne alırken en önemli konu karar vermek, tekneyi sörvey dediğimiz kontrolleri yaptırmak olduğu kadar satış işlemleri oluyor. Ben şanslıydım çünkü tekneyi aldığım kişi aynı zamanda arkadaş olduğumuz Ertan, alım-satım işlemleri konusunda tecrübe sahibiydi. Bende birkaç yere sorduktan, araştırdıktan sonra dostların da önerileriyle yolumuzu belirledik.
Yabancı bayraklı ikinci el bir tekne aldığım için

Türk Bayraklı kayıt ettirmek mümkün değildi. Çünkü ikinci el bir tekne ithal etmek yasak. Mecburen yabancı bandıralı kalacak, ilerde yine bir gümrük kolaylığı olursa Türk Bayrağını çekeriz artık dedik. Yabancı bandırada kalmamızı sağlayan herkesin bildiği gibi Amerika da Delawere Eyaleti. Buraya tekneyi kaydetmek için iki yol var.
Tabii arada şunu belirtmek gerekir. Bu satış işlemlerini bu işten anlayan yetkili acenta vasıtası ile yapmak en güvenilir bir yoldur. Çünkü işlemeler resmi yazışmalarla, yabancı dil bilgisi gerektirdiğinden en önemlisi aylar sürebilecek bir zamana yayıldığından herhangi bir hataya meydan vermemek gerekiyor. Fakat tüm bu işlemleri kendileri yapanlarda azımsanmayacak kadar çok.
Satış işlemlerinden birinci yol, tekneyi Amerika da kurulu şirketiyle devir almak, diğeri ise yeni şirket kurup tekneyi bu şirket üzerine kaydetmek. Birinci yol daha kolay ve ucuz olmakla beraber bazı yüksek riskleri içermekte.
Bu risklerin başında Amerikan Devletine ödenmemiş vergi borçları ve şirketin iyi olmayan sicili geliyor. Eğer bu durumdan emin olunmuyorsa diğer yolu uygulamak daha güvenli. Çünkü satış işlemini teknenin kayıtlı olduğu ülkenin konsolosluklarında, ya da bildiğimiz noterlerde satış işlemi yapılıp, ülkesinde işlem yapabilmesi için tekneyi satan kişinin diline tercüme edilmesi gerekmekte. Bunun masrafı da bir hayli meblağ tutmakta. Başka şehirde de olsa konsolosluklarda yapmak daha ekonomik olur kanısındayım. Tabii bu işlemleri yaparken tekneyi satan kişi "Bill of sale" denen bir fatura düzenlemekte ve bunu konsoloslukta onaylatması gerekiyor. Bu arada tekneyi alan kişi Amerika da aracı bir şirket vasıtası ile şirketi kurmakta. ABD de bu işlemler  http://www.delreg.com  adresinden kolaylıkla yapılmakta. Konsoloslukta veya noterlik te yapılan sözleşme ve tekneyi satan kişinin düzenlediği ve ABD konsolosluğundan onaylatılan fatura ve bunlara istinaden alınan gerekirse bayrak düşüm belgeleri Amerika ya gönderilip aracı şirket vasıtası ile kurulan yeni şirketin demirbaşına kaydedilmekte. Sizde şirketin tek hissedarı olarak tekneniz üzerinde hakkınız olmuş oluyor. Teknenin sahibi olduğunuzu belirten belgeler gelince de Liman Başkanlıklarından Transitlog dediğimiz Türkiye Karasularında gezme hakkını veren belgeyi alıyorsunuz.
Ben birinci yolu, yani şirketi tekneyle birlikte aldım.
Bu sıkıntılı işleri yaptıktan sonra artık teknemdeydim.